W 1991 roku Krystyna Meissner przedstawiała formułę nowego festiwalu w ten sposób: „Aktualnie istnieje potrzeba zszywania Europy, Wschodu z Zachodem”. Minęły ponad trzy dekady, a te słowa ponownie nabrały aktualności. Ich Autorki już z nami nie ma, lecz idea wyrażona w przededniu pierwszej edycji Kontaktu pozostała – dziś może wydawać się jeszcze trudniejszym wyzwaniem.

Zapraszamy na spotkanie z ludźmi teatru, których zawodowe ścieżki skrzyżowały się z Krystyną Meissner. Będziemy rozmawiali z jej współpracownikami oraz z artystami, których twórczości towarzyszyła. Wspólnie z dyrektorami festiwali teatralnych zastanowimy się natomiast nad tym, jak odpowiedzieć na dwa kryzysy – pandemiczny i wojenny – z którymi musimy się mierzyć. Jak w tej nowej sytuacji twórczo kontynuować działania, których pomysłodawczyni toruńskiego Kontaktu i wrocławskiego Dialogu była prekursorką?

Spotkanie zakończy nadanie Scenie na Zapleczu imienia jej inicjatorki, Krystyny Meissner.

Moderator: Jan Karow