Dzieci listy piszą, warsztaty/instalacja20.05, godz. 10:00 – 12:00

  • jak dzieci postrzegają relacje Wschodu z Zachodem?
  • warsztaty dla dzieci w wieku 6-13 lat poprowadzą Agnieszka Zakrzewska i Magdalena Jasińska (WOAK Toruń)
  • efekt pracy dzieci będą wyeksponowane w pobliżu Sceny na Zapleczu przez cały czas trwania Festiwalu
  • maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
  • miejsce: ul. Wilama Horzycy

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

edukacja@teatr.torun.pl (w tytule prosimy zawrzeć nazwę warsztatu)