Wschód – Zachód. Plecami czy twarzą do siebie? – dyskusjaSpotkanie Klubu Zasadniczo Dyskusyjnego, podczas którego dyskutanci będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie czy Wschód i Zachód Europy nadal oddziałują twórczo na siebie, czy coraz bardziej odwracają się do siebie plecami? Dyskusja ta sięgnie do najstarszych tradycji festiwalu Kontakt, który od początku miał na celu artystyczne „kontaktowanie” zachodniej i wschodniej części teatralnej Europy.

(CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3)

 

 

KZD założony w 2017 r. przez Mateusza Łapińskiego i Jarosława „Jarry’ego” Jaworskiego postawił sobie za cel odbudowę kultury dyskusji „offline”. Zrodził się z wewnętrznej potrzeby jako wyraz sprzeciwu wobec niszczącej polskie społeczeństwo internetowej wojny. Spotkania KZD mają charakter otwarty i może w nich uczestniczyć każdy.