The 24th ITF KONTAKT 2018 – the jury’s verdict

PROTOKÓŁ

 

 

z ostatniego posiedzenia Jury

Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT 2018

 

 

Jury powołane przez Dyrektora Festiwalu, Pana Andrzeja Churskiego zbierało się w składzie:

 

Marius Ivaskevicius (Litwa)

Thomas Irmer (Niemcy)

Dariusz Kosiński (Polska)

 

 

Na dzisiejszym posiedzeniu, po obejrzeniu 10 przedstawień konkursowych, dokonaliśmy następującego rozdziału nagród regulaminowych:

 

 

NAGRODA GŁÓWNA

ufundowana przez MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Piotra Całbeckiego

 

les ballets C de la B (Gandawa/Belgia), Requiem dla L., reż. Alain Platel

 

 

 

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO REŻYSERA FESTIWALU

ufundowana przez PREZYDENTA MIASTA TORUNIA, Michała Zaleskiego

 

Dmitrij Krymow, Panna bez posagu, Szkoła Sztuki Dramatycznej (Moskwa/Rosja)

 

 

 

NAGRODA SPECJALNA

ufundowana przez ORGANIZATORÓW:

 

Teatr.doc (Moskwa /Rosja),

 

 

NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ AKTORKI FESTIWALU

ufundowana przez ORGANIZATORÓW

 

Maria Smolnikowa za rolę Larysy Dmitriewny w Pannie bez posagu, Szkoła Sztuki Dramatycznej (Moskwa/Rosja)

 

 

 

 

Nagroda pozaregulaminowa

NAGRODA DZIENNIKARZY

akredytowanych na festiwalu KONTAKT

 

les ballets C de la B (Gandawa/Belgia), Requiem dla L., reż. Alain Platel

 

 

 

Nagrodę Radia GRA w Toruniu (Flisaczek) dla twórcy najlepszej oprawy dźwiękowej otrzymuje przedstawienie:

 

les ballets C de la B (Gandawa/Belgia), Requiem dla L., reż. Alain Platel

 

Toruń, 25 maja 2018 r.

A PROTOCOL

 

 

of the final session of the KONTAKT 2018

International Theatre Festival Jury

 

 

The following members of the Jury, have been appointed by the Director of the Festival, Andrzeja Churskiego:

 

Marius Ivaskevicius (Lithuania)

Thomas Irmer (Germany)

Dariusz Kosiński (Poland)

 

 

After viewing 10 competition performances, the Jury has decided to award the prizes accordingly:

 

 

GRAND PRIX of the Festival

granted by THE MARSHAL OF THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP, Piotr Całbecki

 

les ballets C de la B (Ghent/Belgium), Requiem pour L. dir. Alain Platel

 

 

 

BEST DIRECTOR AWARD

granted by THE MAYOR OF THE CITY OF TORUŃ, Michał Zaleski

 

Dmitry Krymov, Without a dowry, School of Dramatic Art, (Moscow/Russia)

 

 

 

SPECIAL AWARD

founded by the ORGANIZERS:

 

Teatr.doc (Moscow/Russia),

 

 

 

BEST FEMALE ACTOR AWARD

founded by the ORGANIZERS

 

Maria Smolnikova for the role of Larissa Dmitrievna in Without a dowry, School of Dramatic Art (Moscow/Russia)

 

 

 

Award not conferred by the Jury

PRESS AWARD founded by the journalists

providing KONTAKT Festival media coverage

 

les ballets C de la B (Ghent/Belgium), Requiem pour L. dir.Alain Platel

 

 

 

The “Flisaczek” Award for Best Music, funded by the Radio Gra Station in Toruń, is awarded to the performance:

 

les ballets C de la B (Gandawa/Belgia), Requiem dla L., reż. Alain Platel

 

 

 

Toruń, 25th of May 2018.