24.05
Czwartek

18.30 - 19.20

TWH, mała scena
Sytuacja z wyciągniętą ręką
Hauptaktion GbR (Monachium/Niemcy)

„Sytuacja z wyciągniętą ręką” to spektakl o historii (sztuki) skażonego gestu: saluto romano, salutu olimpijskiego, salutu Bellamy’ego, salutu niemieckiego, salutu hitlerowskiego. Gest ten – jako symbol, który został uwieczniony w malarstwie, spopularyzowany w teatrze i przejęty przez ruchy nacjonalistyczne – stale oscyluje na granicy działań artystycznych i politycznych. Twórcy spektaklu podejmują dyskusję nad tym, jak radzimy sobie z niematerialnym dziedzictwem naszej zbiorowej przeszłości. Duet dla jednego wykonawcy i jednego głosu, studium z przypisami o polityce sztuki i sztuce polityki. „Sytuacja z wyciągniętą ręką” to teatr polityczny w najlepszym wydaniu. Ma charakter informacyjny, ale także tak ostry, że widz kontemplujący przeszłość jednocześnie zastanawia się nad przyszłością.

Czas trwania: 50 minut bez przerwy

 

Fot.  Maria Laura Antonelli/ Andrea Kim Mariani

 

Reżyseria: Oliver Zahn

SPEKTAKL  TŁUMACZONY SYMULTANICZNE NA JĘZYK:  POLSKI, ANGIELSKI I ROSYJSKI