Między nami dzieciakami, miniwystawa przygotowana przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka jest prośbą skonfrontowania ze sobą prac dziecięcych powstałych w różnych, czasem odległych od siebie, regionach naszego kontynentu – krajach Wschodniej i Zachodniej Europy. Sąsiadujące ze sobą prace kilku- i kilkunastoletnich artystów  z Białorusi, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Włoch są malarskimi, rysunkowymi i graficznymi opowieściami o rzeczach dla nich ważnych, o świecie, który ich otacza.

(Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, Rynek Nowomiejski 17)