SPOTKANIA/ DEBATY/ DYSKUSJE21.05, godz. 12:00 – 14:00

Reżyserzy Kontaktu – promocja numeru specjalnego czasopisma „Litteraria Copernicana”

Tom pod redakcją toruńskich teatrologów, Artura Dudy i Marzenny Wiśniewskiej, powstał z myślą o podsumowaniu dwudziestopięciolecia Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt, które minęło w 2016 r. Ideą zebranych w nim szkiców była prezentacja ważnych reżyserów, których obecność na toruńskim festiwalu prowokowała do dyskusji o przemianach estetycznych teatru przełomu XX i XXI w. Zaproszeni do współpracy badacze kreślą sylwetki: Franka Castorfa, Piotra Cieplaka, Oskarasa Koršunovasa, Jerneja Lorenciego, Eimuntasa Nekrošiusa, Christopha Marthalera, Rimasa Tuminasa, Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, Iwana Wyrypajewa, Thomasa Ostermeiera. W tekstach powracają refleksje wokół takich zagadnień, jak: nowe aktorstwo, przemiany repertuarowe, realność, deziluzja, strategie komunikacji z widzem, performatywność, muzyczność, społeczne oddziaływanie teatru. Nawiązując do zbliżającego się stulecia teatru polskiego w Toruniu przypominanych jest dwoje najwybitniejsze reżyserów i dyrektorów toruńskiej sceny: Wilam Horzyca, patron teatru i Krystyna Meissner.

Organizator: Litteraria Copernicana, Wydział Filologiczny UMK

Współorganizator: Teatr im. W. Horzycy

Partner: Wydawnictwo Naukowe UMK

(Wejściówka, Pl. Teatralny 1)

 


22.05, godz. 11:00 – 14:00

Relacje polsko-litewskie z perspektywy historycznej – dyskusja z udziałem historyka litewskiego i polskiego oraz prezentacja uczestników projektu Niepodlegli 18-18

(CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3)

 

Prowadzenie: dr Sandra Užule-Fons

dr Sandra Užule-Fons – urodzona w Daugavpils (Łotwa), historyk, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza (Poznań). Prowadzi badania naukowe na temat historii oraz kultury politycznej krajów bałtyckich XIX i XX wieku. Popularyzuje wiedzę o Łotwie w Polsce. Zajmuje się projektami z obszaru funkcjonowania mediów oraz pracy dziennikarskiej na terenie byłego ZSRR. Tworzy filmy dokumentalne, jest m.in. autorką pomysłu, współscenarzystką i bohaterką filmu dokumentalnego o wpływach Rosji w Krajach Bałtyckich „Bałtycki Poker. W co gra Putin?” (2016).  Film zdobył drugą nagrodę na Festiwalu Sztuki Faktów w Toruniu w 2016 r.


23.05, godz. 11:30 – 13:00

Rola teatru niemieckiego podczas kryzysu uchodźczego w 2015 r. – wykład Stephena E. Wilmera

Stephen E. Wilmer jest emerytowanym profesorem nadzwyczajnym dramatu w Trinity College w Dublinie. Był kierownikiem Szkoły Dramatu, Filmu i Muzyki w Trinity College w Dublinie, profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanforda i University of California w Berkeley, a ostatnio pracownikiem naukowym Research Centre for „Interweaving Performance Cultures” na Freie Universität w Berlinie. Redaktor naczelny czasopisma „Nordic Theatre Studies”. Napisał i zredagował dwadzieścia książek, z Azadehą Sharifi współredagował monografię Teatr i bezpaństwowość w Europie (Critical Stages 2016). Jego najnowsza książka pt. Performing Statelessness in Europe została opublikowana przez Palgrave’a Macmillana w 2018 r.

(Collegium Maius, s. 311, ul. Fosa Staromiejska 3)

Organizatorzy wykładu: Wydział Filologiczny i Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK


25.05, godz. 12:00 – 14:00

Wschód – Zachód. Plecami czy twarzą do siebie? – dyskusja

Spotkanie Klubu Zasadniczo Dyskusyjnego, podczas którego dyskutanci będą próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie czy Wschód i Zachód Europy nadal oddziałują twórczo na siebie, czy coraz bardziej odwracają się do siebie plecami? Dyskusja ta sięgnie do najstarszych tradycji festiwalu Kontakt, który od początku miał na celu artystyczne „kontaktowanie” zachodniej i wschodniej części teatralnej Europy.

(CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3)

KZD założony w 2017 r. przez Mateusza Łapińskiego i Jarosława „Jarry’ego” Jaworskiego postawił sobie za cel odbudowę kultury dyskusji „offline”. Zrodził się z wewnętrznej potrzeby jako wyraz sprzeciwu wobec niszczącej polskie społeczeństwo internetowej wojny. Spotkania KZD mają charakter otwarty i może w nich uczestniczyć każdy.