Rola teatru niemieckiego podczas kryzysu uchodźczego w 2015 r. – wykład Stephena E. Wilmera

 

Stephen E. Wilmer jest emerytowanym profesorem nadzwyczajnym dramatu w Trinity College w Dublinie. Był kierownikiem Szkoły Dramatu, Filmu i Muzyki w Trinity College w Dublinie, profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanforda i University of California w Berkeley, a ostatnio pracownikiem naukowym Research Centre for „Interweaving Performance Cultures” na Freie Universität w Berlinie. Redaktor naczelny czasopisma „Nordic Theatre Studies”. Napisał i zredagował dwadzieścia książek, z Azadehą Sharifi współredagował monografię Teatr i bezpaństwowość w Europie (Critical Stages 2016). Jego najnowsza książka pt. Performing Statelessness in Europe została opublikowana przez Palgrave’a Macmillana w 2018 r.

(Collegium Maius, s. 311, ul. Fosa Staromiejska 3)

 

Organizatorzy wykładu: Wydział Filologiczny i Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK