IV dzień Festiwalu | fotorelacja

Czwartego dnia Festiwalu (24 maja) odbył się happening grupy Młody Teatr oraz spotkanie studentów i młodych reżyserów z Łukaszem Czujem. Otworzyliśmy wystawę fotograficzną „Krystyna Meissner w Toruniu” oraz zagraliśmy „Noce i dnie, czyli między życiem i śmiercią” w reż. Michała Siegoczyńskiego. Po spektaklu odbyło się spotkanie z reżyserem i zespołem aktorskim.